O NAMA

LIDIJA ŠČURIĆ-ANTOLKOVIĆ

 

1969. godine - rođena u Zagrebu

1988. godine - završila srednju školu fizioterapijskog smjera u Zaboku i Krapinskim Toplicama,područni odjel Zdravstveno obrazovnog centra Zagreb

1992. godine - diplomirala sam pri Višoj medicinskoj školi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studij fizioterapije

1993. godine - odradila sam pripravnički staž u Kliničkom bolničkom centru "Sestre milosrdnice" i nakon toga položila stručni ispit

od 2005. godine stručni sam suradnik ZVUa (Zdravstveno veleučilište Zagreb)

2001. godine - počinjem studirati osteopatiju i od tada traje edukacija i usavršavanje u toj discplini

2013. godine - diplomirala na akademiji osteopatije kod Velde Lulić D.O.

Osteopatija savršeno nadopunjuje moje znanje i vještine iz fizioterapije, komplementarna je znanstvenoj medicini i temelji se na načelima i zakonima anatomije i fiziologije.

Fizioterapija i osteopatija moje su zvanje i zanimanje, dio životnog stila koji zahtjeva svakodnevno i cjeloživotno usavršavanje.

MARINA PISKAČ

 

2005. god. Srednja medicinska škola Osijek, smjer medicinska sestra / medicinski tehničar

2009. god. studij fizioterapije na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ Vukovar

 

Radno iskustvo

 

2011. pripravnički staž u privatnoj fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji Jadranka Brozd, Zagreb

-Klinička bolnica „Sveti Duh“, Zagreb

2012. Položila stručni ispit

 

Obrazovanje i osposobljavanje

 

2001. god. tečaj manualne limfne drenaže po Vodderu

2015. god. tečaj vezivno-tkivne masaže i Raindrop masaže

2015. god. Emm-teh tečaj,uvod u Emmett tehniku

2016. god. tečaj thai yoga masaže

JASMINA ŠAŠIĆ

 

2010.god. završila XVIII. jezičnu gimnaziju u Mesićevoj 35 u Zagrebu

2014. god. stručni studij fizioterapije na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu

2015. god. pripravnički staž u Centru za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom, te Klinici za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj i nakon toga položila stručni ispit

2016. god. tečaj vezivno-tkivne masaže

2016. god. dva modula FELDENKRAIS pristupa u medicinskoj gimnastici

2017.god. tečaj thai yoga masaže

2017. god. tečaj FRANKLIN metode u terapiji

U slobodno vrijeme bavim se suvremenim plesom i yogom, što neizostavno nadopunjuje moju svakodnevnu fizioterapijsku praksu motiviranu ljubavlju prema pokretu.

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version